+48 534 551 013
·
601-147-917
·
ul. Krobska 49 64-125 Poniec
·
Pn, Śr, Pt 08:00-16:00 | Wt , Czw 12:00-20:00 | Sb 09:00-13:00

Wypadnięcie odbytu u bydła

Prolapsus recti – Wypadnięcie odbytnicy u bydła.

Przypadki wypadnięcia odbytnicy dotyczą zwierząt w różnym wieku oraz płci. Czynnikami predysponującymi do wystąpienia tego schorzenia są wszelkie warunki powodujące wzrost ciśnienia w jamie miednicy. Ciągłe i powtarzające się parcie na kał ma negatywny wpływ na pracę zwieracza odbytu oraz okoliczne tkanki. Przyczyną prolapsus recti mogą być ciężkie biegunki (np. kokcydioza u cieląt), zapalenie jelita grubego, zakażenia pasożytami wewnętrznymi, parcie płodu podczas porodu, przewlekły kaszel z powodu chorób układu oddechowego, choroby układu moczowego, uwarunkowania genetyczne oraz neuropatie.

Objawem wypadnięcia odbytnicy jest cylindryczna masa tkanek wystająca z odbytu. W zależności od stopnia wynicowania oraz czasu jaki upłynął od wypadnięcia, odbytnica może mieć barwę różową lub czerwoną do czerwono – czarnej. Na końcu uwidacznia się ujście światła jelita w postaci lejkowatego otworu. 

W obrazie klinicznym jest to stan trwałego przemieszczenia się końcowego odcinka przewodu pokarmowego – odbytnicy (ale istnieje również możliwość wgłobienia jelita krętego) przez odbyt. W zależności od nasilenia, wynicowana może zostać jedynie błona śluzowa lub też wszystkie warstwy odbytnicy. 

Zdjęcie z portalu: https://www.vetpro.it/en/dettaglio_news.aspx?id=20132
https://www.vetpro.it – Własność E. Chiavassa

Leczenie i rokowanie

Leczenie doraźne polega na manualnej repozycji wysuniętej odbytnicy oraz założeniu szwu częściowo zamykającego odbyt. W  niektórych powikłanych przypadkach wymagana jest chirurgiczna amputacja odcinka jelita. Jednakże, aby leczenie w pełni było skuteczne, należy wyeliminować przyczynę parcia.

Rokowanie w dużej mierze zależy od przyczyn choroby, rozległości zmian oraz momentu podjęcia leczenia. Wskutek wypadnięcia odbytnicy dochodzi do upośledzenia krążenia krwi w wynicowanym odcinku jelita, co w konsekwencji prowadzić może do martwicy tkanek. Każde opóźnienie leczenia będzie miało związek z utrudnioną korektą manualną lub chirurgiczną. Przy mniej rozległych i świeżych zmianach, szybka interwencja weterynaryjna daje dobre rokowanie. Jeśli natomiast choroba ma charakter przewlekły i występują powikłania leczenie może nie przynieść pozytywnych efektów.

Zanim przyjedzie lekarz…

Jakie działania może podjąć hodowca w czasie oczekiwania na lekarza weterynarii?

Przede wszystkim należy odseparować chore zwierzę od innych osobników. Izolatka powinna być wyścielona czystą i suchą słomą. Takie działanie ma na celu uchronić przed dodatkowymi uszkodzeniami oraz zanieczyszczeniami wypadniętej odbytnicy. 

Należy pamiętać, iż o sukcesie leczenia stanowi szybko podjęta pomoc weterynaryjna.