+48 534 551 013
·
601-147-917
·
ul. Krobska 49 64-125 Poniec
·
Pn, Śr, Pt 08:00-16:00 | Wt , Czw 12:00-20:00 | Sb 09:00-13:00

Co zrobić gdy ugryzie nas pies ?

W przypadku takiego zdarzenia pogryziony lub podrapany człowiek zgłasza się do przychodni lub na pogotowie ratunkowe. Lekarz przyjmujący pacjenta zgłasza zdarzenie do Inspekcji Sanitarnej, która zbiera wszystkie informacje i przekazuje zgłoszenie o pogryzieniu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. Właściciel zwierzęcia zostaje przekierowany do Urzędowego Lekarza Weterynarii aby rozpocząć procedurę obserwacji zwierzęcia w kierunku wścieklizny.

Obserwację wykonuje się zawsze, gdy uzasadnione jest podejrzenie kontaktu śliny psa z krwią człowieka. Obserwacja dotyczy wszystkich psów, które ugryzły człowieka – zarówno tych, które mają aktualne szczepienia w kierunku wścieklizny, jak i tych, które z rozmaitych przyczyn nie były na czas zaszczepione.

Czas trwania obserwacji

 • Obserwacja trwa 15 dni od daty pogryzienia/pokąsania/podrapania i najczęściej polega na 4 wizytach zwierzęcia w lecznicy.
 • Obserwację zwyczajowo przeprowadza się w dniu 0, 5, 10 i 15 od pogryzienia.
 • W przypadku zwierząt szczególnie agresywnych, za dodatkową opłatą, w wyznaczonych lecznicach można przeprowadzić obserwację stacjonarną. Zwierzę zawozi się tam wówczas w dniu 0 – czyli w dniu pogryzienia człowieka, i jeśli obserwacja daje wynik negatywny, odbiera się je w dniu 15-tym.

Obowiązki właściciela psa:

 • Obowiązek dostarczenia zwierzęcia na obserwację spoczywa na jego właścicielu.
 • W przypadku gdy właściciel psa/kota uchyla się od jego wypełnienia, może zostać ukarany mandatem i doprowadzony (dowieziony) wraz ze zwierzęciem przez Policję lub Staż Miejską do lecznicy weterynaryjnej.
 • Właściciel obserwowanego zwierzęcia jest zobowiązany do podania danych osoby pogryzionej – imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu. Warto o tym pamiętać i zapisać sobie te informacje.
 • Przez cały czas trwania obserwacji właściciel zobowiązany jest do zadbania o to, ogólnie rzecz ujmując, żeby zwierzęciu nic się nie stało i by zwierzę nie stanowiło zagrożenia dla innych osób.
 • W przypadku śmierci zwierzęcia, należy zabezpieczyć zwłoki i dostarczyć je do ZHW (Zakładu Higieny Weterynaryjnej) w celu zbadania mózgu padłego zwierzęcia na obecność wtrętów wściekliznowych.


Wystawiane zaświadczenia:

 • Wystawia się zaświadczenie o rozpoczęciu obserwacji, następnie – zaświadczenia cząstkowe po każdej wizycie i zawsze na koniec – zaświadczenie o zakończeniu obserwacji w kierunku wścieklizny.
 • Jeśli zwierzę nie było wcześniej szczepione, lub s – w dniu zakończenia obserwacji podlega szczepieniu przeciwko wściekliźnie i dodatkowo dostaje zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
 • Właściciel zwierzęcia, które pogryzło/pokąsało/podrapało człowieka dostarcza zaświadczenie o zakończeniu obserwacji w kierunku wścieklizny do rejonowego oddziału SANEPID’u, oraz zawiadamia o wyniku obserwacji osobę pogryzioną.